פתרונות תוכנה ארגוניים

ארגון ושיטות

תחום ארגון ושיטות בבלאט לפידות פועל בהתאם למתודת עבודה מגובשת המשלבת כלים טכנולוגיים ואנשי מקצוע מוכשרים.

אנו גאים בגישת העבודה שלנו, המתבססת על עקרונות היסוד הבאים:

 ראיונות עומק איכותניים אשר מעובדים בהמשך לתמות מרכזיות. ראיונות אלו מאפשרים
למרואיינים להעלות נושאים ולהעמיק בהם כפי שנתפסים על ידם
 מיפוי ממוקד של תהליכי עבודה ונהלים קיימים
 בחינת צרכים והמלצות הן כפי שמוצגים על ידי המרואיינים והן לפי גישת
BEST PRACTICE שגובשה על ידינו במהלך ניסיון רב שנים
 הגדרת מדדים וסטנדרטים לשיפור וניהול התהליכים בשיתוף העובדים בשיטת CRP
 הטמעה ומיסוד השינויים והגישה בשגרת הארגון

בין השירותים שנותן התחום:
 אבחונים ארגוניים
 בחינה של מבנה הארגוני קיים אל מול יעדי הארגון ופעילותו
 תכנון מחדש של מבנים ארגוניים והטמעתם
 הגדרה והטמעת מדדים כמותיים ואיכותיים
 ייעול ושיפור תהליכים ושיטות עבודה
 תכנון מערכות בקרה והטמעתן
 ניתוח עיסוקים והגדרות תפקידים
 כתיבת נהלים
 הדרכת והטמעת נהלים ותהליכי עבודה ועוד...ייעוץ ארגוני
ניהול שינויים

All rights reserved to: Blat - Lapidot ©
בניית אתרים ITdesigns   |    עיצוב אתרים: Gordin Studio